Sau khi chặn facebook năm 2012. Đến nay nhà mạng Việt Nam vẫn chưa "thả" facebook. Vì lý do "Ngốn băng thông". Năm 2013 facbook tiếp tục bị chặn. mình xin giới thiệu những cách vào facebook hiệu quả nhất. Dùng chung cho mạng VNPT , FPT , Viettel


Cách 1 : Dùng phần mềm Ultrasoft

Đầu tiên bạn download phần mềm Ultrasoft : http://www.mediafire.com/?qd2baat7cnj75b8
Sau khi down về bạn giải nén được file .exe. Sau khi chạy file này bạn vào facebook thoải mái. Tuy nhiên vào các web khác sẽ hơi chậm. Vì phần mềm này chuyển Ip của bạn thành IP ảo nước ngoài ( qua máy trung gian).

Bạn nên tắt chương trình này đi khi không vào facebook nữa và mở nó lên khi cần vào facebook.

Cách 2 : Đổi file host ( cách này vẫn giữ tốc độ vào các web khác, tuy nhiên file host này sẽ khó tồn tại lâu dài bạn phải update thường xuyên.Mình sẽ update thường xuyên tại đây )

Bước 1 : Đầu tiên bạn phải đổi DNS của máy :
Start > Control Panel > Network Connections > Local Connections Area > Properties > Internet Protocol (TCP/IP).Bạn chú ý dòng Preferred DNS server và Alternate DNS server
Preferred DNS server : 202.67.222.222 hoặc dùng DNS Google 8.8.8.8
Alternate DNS server : 202.67.220.220 hoặc dùng DNS Google 8.8.4.4

Bước 2 : Chỉnh sửa file host

Bạn vô My computer ->C\Windows\system32\divers\etc\hosts
Mở file host này bằng notepad hoặc wordpad
Sau đó copy đoạn code này dán vào cuối cùng của file host -> save

file host cập nhật mới nhất tháng 1/2013
Đã test chạy tốt trên VNPT
  31.13.79.7 facebook.com
31.13.79.7 www.login.facebook.com
31.13.79.7 login.facebook.com
31.13.79.7 apps.facebook.com
31.13.79.7 graph.facebook.com
31.13.79.7 register.facebook.com
31.13.79.7 vi-vn.connect.facebook.com
31.13.79.7 vi-vn.facebook.com
31.13.79.7 static.ak.connect.facebook.com
31.13.79.7 developers.facebook.com
31.13.79.7 error.facebook.com
31.13.79.7 channel.facebook.com
31.13.79.7 register.facebook.com
31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com
31.13.79.7 pixel.facebook.com
69.171.224.33 upload.facebook.com
31.13.79.7 register.facebook.com
31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com
69.171.229.72 pixel.facebook.com

31.13.79.7 logins.facebook.com
31.13.79.7 facebook.com
31.13.79.7 www.facebook.com
31.13.79.7 graph.facebook.com
31.13.79.7 developers.facebook.com
31.13.79.7 error.facebook.com
31.13.79.7 register.facebook.com
31.13.79.7 blog.facebook.com
31.13.79.7 channel.facebook.com
31.13.79.7 connect.facebook.com
31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.comom